مونو پمپ

انواع پمپ

مونو پمپ با دو روتور پیچ ضد چرخش کار می کند که با دقت بالا برای چرخش به سمت یکدیگر طراحی شده اند. این عامل گاز را در فضای بین پیچ های روتور به دام می اندازد. با چرخش پیچ ها، این حجم به دام افتاده کاهش می یابد که نه تنها گاز را فشرده می کند، بلکه آن را به سمت دهانه اگزوز حرکت می دهد.

هنگامی که پمپ حفره پیش رونده شروع به کار می کند، برق از طریق مورد نیاز آن تامین می شود. شفت درایو به پیچ گوشتی متصل است که پیچ گوشتی را هدایت می کند و هنگامی که پیچ محرک شروع به چرخش می کند، پیچ های محرک دیگر نیز می چرخند، زیرا این پیچ ها یکدیگر را درگیر می کنند. با توجه به حرکت این پیچ ها، حداقل خلا در بخش ورودی ایجاد می شود. به دلیل این خلا، سیال از طریق دریچه ورودی به داخل پمپ کشیده می شود.