دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ

انواع پمپ

دوزینگ پمپ مقدار مشخصی مایع را به داخل محفظه خود می کشد و مواد شیمیایی را به درون مخزن یا لوله ای که حاوی مایع دوز است، تزریق می کند. این دستگاه با یک موتور الکتریکی یا یک محرک هوا کار می کند و دارای یک کنترلر است که پمپ صنعتی را روشن و خاموش می نماید و میزان جریان را مدیریت می کند. همچنین برخی از مدل های دوزینگ پمپ شامل سیستم های کنترلی پیچیده تر هستند.

به طور کلی چهار مدل دوزینگ پمپ وجود دارد که این چهار نوع پمپ برای فشار، مواد شیمیایی و کاربردهای مختلف طراحی شده اند. آن ها در عمل پمپاژ و مکانیزم متفاوت هستند.