پمپ سانتریفیوژ

انواع پمپ

تعریف پمپ سانتریفیوژ

انرژی هیدرولیکی به شکل فشار است حال اگر انرژی مکانیکی با استفاده از نیروی گریز از مرکز که بر روی سیال اعمال می شود به انرژی فشار تبدیل شود، پمپ گریز از مرکز نامیده می شود.

عملکرد  پمپ سانتریفوژ

پمپ گریز از مرکز به عنوان معکوس یک توربین واکنش جریان شعاعی درونی عمل می کند. این بدان معناست که جریان در یک پمپ گریز از مرکز در جهت شعاعی به سمت بیرون است. پمپ گریز از مرکز براساس اصل جریان گردابی اجباری کار می کند به این معنی که وقتی جرم معینی از مایع توسط یک گشتاور خارجی می چرخد، افزایش در سر فشار مایع در حال چرخش رخ می دهد. افزایش فشار در هر نقطه از مایع در حال چرخش متناسب با مربع سرعت مماسی مایع در آن نقطه است.

پمپ های سانتریفیوژ

هنگام خرید پمپ سانتریفیوژ به خاطر داشته باشید که این محصول در انواع مختلفی بسته به محل استفاده شما در بازار وجود دارد که در زیر به مختصر کوتاهی در مورد انواع آن می پردازیم.

  • پمپ سانتریفیوژ محوری

در این مدل، مایع مورد پمپاژ همانطور که به صورت موازی وارد پمپ می شود، به همان گونه ی موازی نیز از پمپ خارج می گردد. در این پمپ محوری بیشترین افزایش فشار سیال از طریق اعمال پروانه‌ها یا عملیات بالابری تیغه‌ها اعمال می‌شود.

  • پمپ نیمه سانتریفیوژ

این نوع از پمپ های سانتریفیوژ مانند دیگر نمونه پمپ ها وظیفه  تقویت فشار داخل خطوط ابرسانی و جابجایی سیالات را بر عهده دارد. این پمپ سیال را به صورت عمود وارد پمپ می نماید، اما خروج آن به صورت مایل انجام میشود.

  • پمپ سانتریفیوژ شعاعی

 پمپ سانتریفیوژ شعاعی به گونه ای طراحی شده است که مایع به صورت موازی وارد پمپ می شود و عمود بر محور خارج می گردد. این مدل از پمپ، خود متشکل از دو نوع، با توجه به جایگیری عمودی یا افقی شافت می گردد. نوع افقی دارای دسترسی و نگهداری آسان تر نسبت به نوع عمودی می باشد.