پمپ روتاری یا دورانی

انواع پمپ

. پمپ های دورانی را می توان با انواع مختلفی از سیالات از جمله سیالات ویسکوزیته بالا مورد استفاده قرار داد و آن ها را از سایر پمپ ها جدا نمود. این پمپ ها نسبتا کوچک، فوق العاده کارآمد هستند و بدون توجه به فشار ورودی، جریان خروجی ثابتی را فراهم می کنند.

پمپ های دورانی شامل یک نقطه ورودی، عنصر پمپاژ (لوب ها، پیچ ها، چرخ دنده ها یا ون ها) و یک نقطه خروجی هستند. سیال از طریق نقطه ورودی وارد پمپ می شود. هنگامی که سیال وارد پمپ می شود، چرخش پمپ فشاری ایجاد می کند و سپس سیال را در نقطه خروجی با دبی ثابت هل می دهد.

پمپ های دورانی قطعات حیاتی تجهیزات بسیاری از کارخانه های صنعتی هستند، به خصوص آن هایی که با سیالات ویسکوزیته بالا مانند روغن موتور کار می کنند. درک نحوه کار پمپ های دوار در هنگام انتخاب نوع صحیح پمپ برای اطمینان از عملکرد صحیح آن مهم است.